Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA ZDARZEŃ

KRONIKA   (16.06.2008-.22.06.2008)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 65 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Nałożono również 13 grzywien w postaci mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Ujęto jedną osobę zakłócającą spokój i porządek publiczny i używającą słów wulgarnych - na w/w został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dniu 22 czerwca podczas pełnienia służby w rejonie żyrardowskiego zalewu, poza terenem strzeżonego kąpieliska doszło do podtopienia się nieletniej dziewczynki. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego oraz powiadomiono o zaistniałym zdarzeniu Policję.   

 Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej  udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie jego czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W  jednym przypadku w rejonie skrzyżowania ulic Izy Zielińskiej/Jedności Robotniczej zabezpieczano miejsce kolizji drogowej.

W 1 przypadku ujęto sprawcę zaśmiecenia miejsca publicznego, w/w ukarano grzywną w postaci mandatu karnego.

W trzech przypadkach podejmowano czynności  w stosunku do właścicieli psów, nie zachowujących środków ostrożności przy ich trzymaniu,  udzielając jednego pouczenia oraz dwukrotnie nakładając grzywnę w postaci mandatu karnego.

W związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu, nakładając grzywnę w postaci mandatu karnego, oraz obligując do usunięcia rozlepionych ogłoszeń.

Przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w 1 spotkaniu Rady Osiedla z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 21 dotyczyło m.in.  niszczenia zieleni, umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych,  oraz innych nieprawidłowości.

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-20 09:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51