Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA ZDARZEŃ

KRONIKA   (14.07.2008-.20.07.2008)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Nałożono również 9 grzywien w postaci mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W jednym przypadku spożywania alkoholu przez osobę nieletnią przekazano sprawę do dalszych czynności Wydziałowi d/s Nieletnich KPP.

W 2 przypadkach ujęto sprawców zaśmiecania miejsc publicznych, w/w ukarano grzywną w postaci mandatów karnych.

Nałożono 1 grzywnę w postaci mandatu karnego na osobę używającą słów wulgarnych w miejscu publicznym.

W 1  przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu, w wyniku czego doszło do pogryzienia człowieka . Na właściciela nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego, oraz zobligowano do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

Udzielono pomocy jednej osobie z raną ciętą dowożąc do punktu pomocy medycznej.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji przy ul. Nowy Świat.  W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do sądu.

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową udzielając 4 asyst administratorom nieruchomości w czasie jego czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Zapewniano bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas trwania koncertu na terenie Parku Miejskiego.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 22  dotyczyło m.in. niszczenia zieleni, umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-20 09:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 10:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135389
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51