Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA  (29.08.2011-04.09.2011)                

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 31.08.2011  na ul. Limanowskiego ujęto Dorotę J. oraz Łukasza K. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 01.09.2011  na ul. Wittenberga ujęto Leszek J. oraz Piotra M. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 02.09.2011 na ul. Limanowskiego ujęto Huberta M., Norberta K., Piotra S. oraz Marcina S. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 03.09.2011 na ul. Jedności Robotniczej ujęto Bartosza W. oraz Huberta K. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 04.09.2011 na ul. Parkowej  ujęto Zenona K. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

Na wszystkich w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 3.09.2011 na ul. F de Girarda ujęto troje nieletnich przebywających na dachu wieżowca.  W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Współpracowano z  pracownikami Urzędu Miasta udzielając 3 asyst  w czasie wykonywania  czynności służbowych.

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 2 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono  pouczeń.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów
w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Sikorskiego, ul. Borówkowej i ul. Akacjowej.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono dwa mandaty karne oraz udzielono jednego pouczenia. 

Podejmowano działania w stosunku do rowerzystów kierujących rowerami po zmroku bez oświetlenia. Udzielono 3 pouczeń.

Podczas pełnionych służb dokonano  48 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 44 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych,   8 spożywania alkoholu, a 16 dotyczyło m.in. zakłócania spokoju i porządku publicznego, aktów wandalizmu  zagrożenia w ruchu drogowym,  uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zanieczyszczenia miejsc publicznych, nieprawidłowości w ruchu drogowym oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-09-06 11:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138995
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51