Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA  (19.09.2011-25.09.2011)                

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 23.09.2011  w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Jana P. oraz Jana G. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.09.2011 na ul. 1 Maja ujęto Adama K. oraz Tomasza Z. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na wszystkich w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

 

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono  pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Reja.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 25.09.2011 na ul. Limanowskiego zabezpieczano przebieg koncertu.

W dniach 19-24.09.2011 na ul. Dittricha zabezpieczano przebieg imprezy „Miasto Gwiazd”.

Podejmowano działania w stosunku do rowerzystów kierujących rowerami po zmroku bez oświetlenia. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 10 pouczeń.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano  24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu, a 17 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu,  zagrożenia w ruchu drogowym,  uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zanieczyszczenia miejsc publicznych, nieprawidłowości w ruchu drogowym oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-09-27 08:56
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-27 09:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51