Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA (26.09.2011-02.10.2011)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 61 interwencji w
stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W dniu 27.09.2011 na ul. Limanowskiego ujęto Mirosława G. spożywającego alkohol w
miejscu publicznym.
W tym samym dniu na ul. Kacperskiej ujęto Daniela G. oraz Jana P. także spożywających
alkohol w miejscu zabronionym.
W dniu 30.09.2011 na Pl. Piłsudskiego ujęto Norberta K. oraz Mariusza M. spożywających
alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 01.10.2011 na ul. Narutowicza ujęto Piotra L. spożywającego alkohol w miejscu
publicznym
Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.
W dniu 28.09.2011 na ul. Basińskiego w/z z ujawnionym wykroczeniem, zaśmiecenia miejsca
publicznego nałożono grzywny w postaci mandatu karnego na Mirosława Sz. oraz Dariusza
M.
W dniu 28.09.2011 na ul. Wyszyńskiego, w/z z niezachowaniem należytych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego na
właściciela psa, który dopuścił do pogryzienia człowieka.
W dniu 29.09.2011 na ul. Limanowskiego w/z z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego
nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na Jakuba G. oraz Patryka P.
W dniu 02.10.2011 funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali spokój i porządek
publiczny w rejonie imprezy plenerowej na terenie EKO – PARKU.
W dniach 28.09.2011 oraz 30.09.2011 na ul. Jasnej udzielono asysty administratorowi PGM
w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach. .
W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z
mieszkańcami miasta.
Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych,
prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w
związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Zielonej. W stosunku do winnych
zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o
ukaranie do Sądu.

Podczas pełnionych służb dokonano 56 legitymowań profilaktycznych w miejscach
najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk
patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków
niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10
spożywania alkoholu, a 26 dotyczyło m.in. bójki, mężczyzny wyrywającego kwiatki z rabaty,
próbującego urwać słuchawkę od aparatu telefonicznego oraz przewracającego palety,
mężczyzny chodzącego w nowej fontannie po jej elementach, częściowo oberwany baner,
ogłoszenia w miejscach do tego nie przeznaczonych; pozostawione przy kontenerach śmieci
wielkogabarytowe, przepełniony kosz uliczny i brudno przy koszu, ogłoszenia w płatnej
strefie bez zgody administratora, osoba leżąca na chodniku, połamane oparcie w ławce, osoby
przewracające zabezpieczenia wykopów, młodzież paląca papierosy, przekręcone znaki
drogowe, zaśmiecony teren.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-10-04 17:28
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-04 17:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135365
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51