Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA

(03.10.2011-09.10.2011)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W dniu 03.10.2011 na ul. Kanałowej ujęto Krzysztofa Ś. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 04.10.2011 na ul. Mostowej ujęto Michała B. oraz Karola J. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 04.10.2011 na pl. Piłsudskiego ujęto Kamila W. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 04.10.2011 na ul. Środkowej ujęto Jarosława F. oraz Jacka F. którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
W dniu 05.10.2011 na pl. Jana Pawła II ujęto Wojciech Z. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 05.10.2011 na ul. Sikorskiego ujęto Kamila W. oraz Andrzeja H. którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
W dniu 06.10.2011 na ul. Limanowskiego ujęto Bogusława W. oraz Adama K. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 06.10.2011 na ul. Limanowskiego ujęto Katarzynę G. spożywającą alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 06.10.2011 na ul. Narutowicza ujęto Kamila Ch., Arkadiusza K. oraz Arkadiusza B. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 07.10.2011 na ul. Legionów Polskich ujęto Przemysława G. który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
W dniu 08.10.2011 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Huberta K. który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
W dniu 08.10.2011 na ul. Legionów Polskich ujęto Eugeniusza N. oraz Marcina A. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 08.10.2011 na ul. Limanowskiego ujęto Mariusza L. oraz Michała P. którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
W dniu 09.10.2011 na ul. Filipa de Girarda ujęto Martę K. oraz Sławomira Z. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W dniu 09.10.2011 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Adrian G. oraz Tomasza L. spożywających alkohol w miejscu publicznym.
Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.
Ponadto:
W dniu 03.10.2011 na ul. Środkowej do osoby potrzebującej pomocy wzywano Pogotowie Ratunkowe.
Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.
W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Nałożono mandat karny.
Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono 2 mandaty karne oraz udzielono 3 pouczeń.
W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.
Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Zwycięstwa i ul. Okulickiego. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

W trzech przypadkach funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami miasta.
Podczas pełnionych służb dokonano 46 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.
Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 59 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 17 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 18 dotyczyło m.in. aktu wandalizmu, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-10-10 16:30
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-10 16:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135377
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51