Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(10.10.2011-16.10.2011)                

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 79interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 11.10.2011  na ul. 1 Maja Skwer Rautaruukki ujęto Iwonę P. oraz Piotra M. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 12.10.2011  na ul. Kap. Pałaca ujęto Krzysztofa G., Andrzeja Sz. oraz Wojciech G. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 13.10.2011 na ul. Kap. Pałaca ujęto Henryka L., Wojciecha P., Andzrzeja G. oraz Wojciecha G.  spożywających alkohol w miejscu publicznym

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych a w dwóch przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 11.10.2011 na ul. Leszno ujęto Łukasza D. używającego słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obelżywe, na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 13.10.2011 na ul. Pl. Piłsudskiego ujęto Mariana W. który dopuścił się nieobyczajnego wybryku, na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 15.10.2011 na ul. Al. Partyzantów w/z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego na Jana T.

W dniu 11.10.2011 na ul. Narutowicza udzielono asysty administratorowi PGM w tym samym dniu na ul. Limanowskiego udzielono asysty administratorowi PGM oraz pracownikowi MOPS.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano  33 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 52 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu, a 16 dotyczyło m.in. pozostawionych śmieci w reklamówce na chodniku; niezabezpieczonej studzienki; zaśmieconego chodnika plakatami wyborczymi; przechylonych znaków drogowych; ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora; zanieczyszczania chodnika przez mężczyzn; zanieczyszczonej drogi; zapadającej się studzienki kanalizacyjnej.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-10-17 11:27
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-17 11:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135372
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51