Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(28.10.2011-06.11.2011)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 88 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 28.10.2011 na ul. Legionów Polskich ujęto Kamila P. oraz Mariusza B. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 28.10.2011 na ul. Legionów Polskich ujęto Roberta K. oraz Mariusza R. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 28.10.2011 na ul. Wittenberga ujęto Mariusza R. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 29.10.2011 na ul. Żeromskiego ujęto Tomasza P. oraz Dariusza P. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 3.11.2011 na ul. Kościuszki ujęto Kacpra Z. oraz Huberta M., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

W dniu 3.11.2011 na ul. Legionów Polskich ujęto Henryka Ś., Daniela R. oraz Włodzimierza L. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 4.11.2011 na ul. 1 Maja ujęto Sławomira Sz. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 29.10.2011 na ul. św. Jana ujęto Halinę S. która dopuściła się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym. Zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego.

W dniu 1.11.2011 na ul. Kasztanowej ujęto Marcina K. który w rejonie cmentarza zakłócał spokój i porządek publiczny oraz używał słów nieprzyzwoitych. W/w ukarano mandatem karnym.

W dniu 1.11.2011 na ul. Spokojnej ujęto Piotra J. oraz Łukasza G., którzy zakłócili spokój i porządek publiczny. Nałożono mandaty karne.

W dniu 5.11.2011 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Eugeniusza N., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 5.11.2011 na pl. Jana Pawła II ujęto Daniela S. oraz Dawida S. sprawców bójki oraz dewastacji. Przekazano do dalszych czynności KPP.

W dniu 5.11.2011 na ul. Legionów Polskich podjęto czynności w stosunku do Ireneusza Z., który mając obowiązek opieki nad małoletnim, dopuścił do jego przebywania w niebezpiecznych okolicznościach dla zdrowia. W/w ukarano mandatem.

W dniu 6.11.2011 z ul. Krótkiej odholowano na parking pojazd marki Ford Mondeo, w związku parkowaniem przez osobę nieuprawnioną na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.

W dniu 6.11.2011 z ul. Limanowskiego odholowano na parking pojazd marki Toyota Yaris, w związku parkowaniem przez osobę nieuprawnioną na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.

W jednym przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu oraz kierujący poniosą koszty odholowania pojazdów.

Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących  rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono 3 mandaty karne oraz udzielono 3 pouczeń.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono mandat karny oraz udzielono pouczenia.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Wrzosowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

W dniu 3.11.2010 funkcjonariusz S.M. uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55  przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a 22 dotyczyło m.in.  aktów wandalizmu,  ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, mężczyzny idącego ulicą z niebezpiecznym narzędziem, nieprawidłowości w ruchu drogowym, osoby mającej ataku epilepsji,  podejrzanego zachowania mężczyzny przy wózkach z supermarketu, starszej kobiety prawdopodobnie z zanikami pamięci chodzącej w nocy po ulicy, mężczyzny leżącego na jezdni, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-11-11 09:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135403
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51