Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(28.11.2011-4.12.2011)                

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 2.12.2011 na ul. Wiejskiej ujęto Krzysztofa W. oraz Łukasza S., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 3.12.2011 na pl. Piłsudskiego ujęto Bartłomieja M., spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 3.12.2011 na pl. Piłsudskiego ujęto Dominika W. oraz Elżbietę Z., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 3.12.2011 na ul. 1 Maja ujęto Huberta M. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 4.12.2011 na ul. 1 Maja  ujęto Radosława W. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 4.12.2011 na ul. Okrzei ujęto Mirosława G., który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 2 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 1.12.2011 na ul. Narutowicza ujęto trzy osoby które nie zastosowały się do sygnalizacji świetlnej, przechodząc na czerwonym świetle. Na w/w nałożono mandaty karne.

W dniu 2.12.2011 na ul. Pięknej ujęto Andrzeja M., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym. Zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego.

W dniu 2.12.2011 na ul. Wiejskiej ujęto Marka J., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 4.12.2011 na ul. Kanałowej ujęto Rafała K., który zanieczyścił miejsce publiczne. Nałożono mandat karny. 

Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących  rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono 3 mandaty karne oraz udzielono 1 pouczenia.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 2 pouczeń.. 

W dniu 29.12.2011 funkcjonariusz S.M. uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 41 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych,  6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a  29 dotyczyło m.in. bójki, aktu wandalizmuawarii oświetlenia, zanieczyszczania miejsc publicznych, wypadku drogowego, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, nieprawidłowości w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-12-05 15:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135287
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51