Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(12.12.2011-18.12.2011)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 13.12.2011 na ul. Żeromskiego ujęto Krzysztofa K. oraz Ryszarda J., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

W dniu 15.12.2011 na ul. Kpt. Pałaca ujęto Macieja B. oraz Mateusza P., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 16.12.2011 na ul. Narutowicza ujęto Mateusza R., który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych oraz w jednym przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

Ponadto:

W dniu 13.12.2011 na ul. Limanowskiego zatrzymano Marka W. kierującego rowerem w stanie po użyciu alkoholu. W związku z wyczerpaniem znamion przestępstwa przekazano do dalszych czynności KPP.

W dniu 13.12.2011 na ul. Bohaterów Warszawy na Teresę K. nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów. Ponadto w/w zobligowano do poddania psów obserwacji weterynaryjnej.

W dniu 14.12.2011 na ul. Limanowskiego/Narutowicza zabezpieczano miejsce kolizji drogowej.

W dniu 18.12.2011 na ul. Skrowaczewskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Długosza. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Podczas pełnionych służb dokonano 37 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych,  2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a  9 dotyczyło m.in.  kolizji drogowej, niszczenia mienia, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-12-20 08:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139021
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51