Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(09.01.2012-15.01.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 46 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 9.01.2012 na ul. Kościuszki ujęto Marka P. oraz Adama A., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 10.01.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Dariusza K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 11.01.2012 na pl. Piłsudskiego ujęto Tomasza J. oraz Piotra W., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 14.01.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Roberta S., Piotra Ł oraz Krzysztofa B., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 11.01.2012 na ul. Łukasińskiego ujęto Roberta B. oraz Tomasz J., którzy używali słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. W/w ukarano mandatami.

W dniu 13.01.2012 na ul. Kościuszki wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 14.01.2012 w rejonie dworca PKP przy pl. Piłsudskiego ujęto Dariusza K., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 15.01.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Norberta K., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 15.01.2012 na ul. Kilińskiego ujęto Daniela D., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Nałożono mandat karny.

Współpracowano z  administratorem nieruchomości  udzielając  asysty w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Kętrzyńskiej.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących  rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. W jednym przypadku nałożono mandat karny.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Nałożono mandat karny. 

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 42 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 20 dotyczyło zdarzeń drogowych,   3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a 14  dotyczyło m.in. nieobyczajnego wybryku, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczenia miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-01-24 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51