Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(16.01.2012-22.01.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.01.2012 na ul. Wittenberga ujęto Rafała K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 20.01.2012 na ul. 1 Maja ujęto Mariusza R., Tomasza M. oraz Adama Ch., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 16.01.2012 na ul. Mireckiego ujęto Andrzeja M., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 20.01.2012 na ul. Jasnej ujęto Arkadiusza D., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 20.01.2012 na ul. 1 Maja ujęto Tadeusza W., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 20.01.2012 na ul. Środkowej ujęto Jakuba K. oraz Roberta R.,  którzy zanieczyścili miejsce publiczne. Nałożono mandaty karne.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Zamkniętej.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących  rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. W jednym przypadku udzielono pouczenia.

W czterech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono 3 pouczeń oraz nałożono 1 mandat karny.

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono dwóch pouczeń oraz nałożono mandat karny. 

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych,  2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12  dotyczyło m.in. aktów wandalizmu,  uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczenia miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-01-24 08:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51