Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(23.01.2012-29.01.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 28.01.2012 na pl. Piłsudskiego ujęto Rafała M. oraz Marcina G., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 26.01.2012 na ul. Wierzbowej zabezpieczano miejsce prowadzenia akcji gaśniczej.

W dniu 28.01.2012 na pl. Piłsudskiego wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych w punktach handlowych przy ul. Mireckiego.
W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono 2 pouczeń oraz nałożono 1 mandat karny.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono jednego pouczenia oraz nałożono jeden mandat karny. 

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 52 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych,  2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a 15  dotyczyło m.in. bójek,  uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, niesprawnego oświetlenia ulicznego, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-02-08 15:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139009
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51