Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(30.01.2012-5.02.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 30.01.2012 na pl. Piłsudskiego ujęto Cezarego G. oraz Karinę K., spożywających  alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 01.02.2012 na pl. Piłsudskiego ujęto Roberta Ż., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 26.01.2012 na ul. Sikorskiego ujęto Andrzeja H. oraz Filipa R., którzy zakłócali spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandaty karne.

W dniu 03.02.2012 udzielono pomocy mężczyźnie dowożąc i zapewniając nocleg w  „Markocie - Dar Serca” w Oryszewie.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono jednego pouczenia oraz nałożono jeden mandat karny. Zobligowano właściciela do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

 W czterech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono  pouczeń.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Słowiańskiej.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu. 

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 3 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 1.02.2012 z ul. Limanowskiego odholowano samochód marki Honda Acord, którego stan wskazywał na to, że jest nieużywany. Pojazd umieszczono na parkingu strzeżonym.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadków niestosowania się doprzepisów prawa, z czego 33 dotyczyło zdarzeń drogowych,  2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  a 19  dotyczyło m.in. bójek,  uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, niesprawnego oświetlenia ulicznego, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-02-08 15:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135352
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51