Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(20.02.2012-26.02.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 82 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 24.02.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Mateusz Ch., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.02.2012 na ul. Mały Rynek ujęto Łukasza B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.02.2012 na ul. Wittenberga ujęto Jakuba W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 22.02.2012 na ul. 1 Maja  ujęto Krzysztofa A.  który dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz dokonał aktu wandalizmu. Przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W dniu 24.02.2012 na ul. Farbiarskiej ujęto Małgorzatę T. oraz Sylwię K., które zakłóciły spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandaty karne.

W dniu 24.02.2012 na ul. Farbiarskiej ujęto Małgorzatę T., która zakłóciła spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 22.02.2012 na ul. Skierniewickiej ujęto Włodzimierz S.  który dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz dokonał aktu wandalizmu. Przekazano do dalszych czynności.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Dąbrowskiego.
W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

 W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat kary.  

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 2 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 103 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 71 dotyczyło zdarzeń drogowych,  4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 28 dotyczyło m.in. bójki, nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym,  ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-03-15 08:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51