Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(12.03.2012-18.03.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 16.03.2012 w Al. Partyzantów ujęto Huberta K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 16.03.2012 na ul. Struga ujęto Kamila Z. oraz Michała Z., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 17.03.2012 na ul. Legionów Polskich ujęto Przemysława G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 13.03.2012 z ul. Słowackiego odholowano samochód marki Honda, który blokował wjazd innym pojazdom. Kierowcę ukarano mandatem karnym oraz został obciążony kosztami odholowania pojazdu.

W dniu 14.03.2012 na ul. Radziwiłłowskiej ujęto Krzysztofa B., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 16.03.2012 na ul. Mireckiego ujęto Andrzeja K., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny. 

W dniu 16.03.2012 na ul. Mireckiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 16.03.2012 na ul. Strzeleckiej ujęto Stanisława Sz., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na sprawcę nałożono mandat karny.

W dniu 17.03.2012 na ul. P.O.W. wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 18.03.2012 na ul. Leszno ujęto Roberta Sz., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 18.03.2012 na ul. Leszno ujęto Artura A., który używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w nałożono mandat karny.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.  

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 42 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych,  1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 12 dotyczyło m.in. podejrzenia włamania do samochodu, próby kradzieży, zagrożenia w ruchu drogowym, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym,  ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-03-22 07:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51