Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(26.03.2012-01.04.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 31.03.2012 na ul. Wittenberga ujęto Piotra B. oraz Marcina P., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 31.03.2012 na ul. 1 Maja ujęto Pawła N., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 27.03.2012 na ul. Waryńskiego ujęto Rafała G., który usuwał znaki informujące o grożącym niebezpieczeństwie. Nałożono mandat karny.

W dniu 29.03.2012 na ul. Mireckiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 30.03.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Piotra M. oraz Piotra G., sprawców kradzieży. W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W dniu 30.03.2012 na ul. Kościuszki ujęto Kamila M., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 30.03.2012 funkcjonariusze S.M. współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczali przebieg drogi krzyżowej.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Nałożono mandat karny. 

W sześciu przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 5 pouczeń.

 Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 3 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 40 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych,  5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 21 dotyczyło m.in. kradzieży, nieobyczajnych wybryków,  zagrożenia w ruchu drogowym, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym,  ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-04-02 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51