Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(16.04.2012-22.04.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 32 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.04.2012 na ul. Narutowicza ujęto Beatę K. oraz Anetę F., które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 20.04.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Mateusza M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 21.04.2012 na ul. Sikorskiego ujęto Andrzeja H., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 21.04.2012 na ul. Ossowskiego ujęto Piotra F. oraz Marka O., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 17.04.2012 na ul. Mostowej nałożono mandat karny na osobę sprzedająca papierosy luzem bez opakowania.

W dniu 18.04.2012 na ul. Mireckiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 19.04.2012 funkcjonariusze S.M. współpracując z inspektorem nadzoru budowlanego przy udziale administracji przeprowadzili kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw znajdujących się w zasobach ŻSM „Wschód”.

W dniu 21.04.2012 na ul. Ossowskiego ujęto Jarosława K., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu..

W dniu 22.04.2012 na Targowisku Miejskim ujęto Andrzeja K., który prowadził działalność gospodarczą bez wymaganego zezwolenia. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 22.04.2012 na Targowisku Miejskim ujęto Qhoc Luong S., który prowadził działalność gospodarczą bez wymaganego zezwolenia. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono mandat karny oraz udzielono pouczenia. 

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 15 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, chuligańskich wybryków, zagrożenia w ruchu drogowym, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-05-04 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139015
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51