Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(23.04.2012-29.04.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 32 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 25.04.2012 na ul. Narutowicza ujęto Dawida K., Łukasza K. oraz Jarosława Ś., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.04.2012 na ul. Kościuszki ujęto Jerzego P. oraz Dariusza Sz., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 27.04.2012 na ul. Kilińskiego ujęto Łukasza T. oraz Damian J., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 25.04.2012 na ul. Narutowicza ujęto Dawida Ł., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 25.04.2012 na ul. Mireckiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 25.04.2012 na ul. Środkowej ujęto Radosława K., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 27.04.2012 funkcjonariusze S.M. współpracując z inspektorem nadzoru budowlanego przy udziale administracji przeprowadzili kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw znajdujących się w zasobach ŻSM „Zachód” oraz PGM.

W dniu 29.04.2012 na Targowisku Miejskim ujęto Qhoc Luong S., który prowadził działalność gospodarczą bez wymaganego zezwolenia. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

Współpracowano z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Na sprawcę nałożono mandat karny.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń. 

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 2 dotyczyło chuligańskich wybryków, oraz ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-05-04 11:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135358
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51