Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(04.06.2012-10.06.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 05.06.2012  na ul. Narutowicza ujęto Norberta K. oraz Piotra S., którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 06.06.2012 na ul. Kościuszki ujęto Damiana M. oraz Tomasza J., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 07.06.2012 na ul. 1-go Maja ujęto Tomasza J., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 07.06.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Grzegorza K. oraz Artura T., którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne oraz w trzech przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

Ponadto:

W dniu 05.06.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto trzech nieletnich, którzy przebywali na dachu wieżowca. Przekazano do dalszych czynności KPP.

W dniu 07.06.2012 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano przebieg czterech procesji.

W dniu 07.06.2012 na ul. Farbiarskiej zabezpieczano działania Straży Pożarnej przy gaszeniu pożaru.

W dniu 08.06.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Łukasza M., który używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 09.06.2012 na ul. Lniarskiej ujęto Annę M., która zanieczyściła miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 09.06.2012 na ul. Ciepłej współpracowano ze Strażą Pożarną przy ratowaniu psa, który wpadł do studzienki.

W dniu 10.06.2012 na ul. Limanowskiego zabezpieczano miejsce wypadku drogowego.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono 1 mandat karny.

W dniu 10.06.2012 na ul. Wittenberga wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Nałożono mandat karny.

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 40 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 38 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 10 dotyczyło m.in.: bójki, kradzieży, pożaru, nieobyczajnego wybryku, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-06-13 07:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51