Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(25.06.2012-1.07.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 27.06.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Jacka M., Rafała T. oraz Łukasza T., którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 30.06.2012 na ul. 1 Maja  ujęto Martę D.,  Pawła B. oraz Jakuba B., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 30.06.2012 na ul. Kościuszki ujęto Łukasza A. oraz Huberta G., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócali spokój i porządek publiczny.

Na w/w nałożono mandaty karne oraz w dwóch przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie.

Ponadto:

W dniu 26.06.2012 nałożono mandat karny na Roberta Ż., który zanieczyścił miejsce publiczne poprzez wyrzucenie nieczystości w rejonie lasku międzyborowskiego.

W dniu 29.06.2012 na ul. Legionów Polskich na Zofię S. , która prowadziła działalność handlową poza miejscem wyznaczonym do handlu. Nałożono mandat karny.

W dniu 30.06.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto czterech nieletnich, którzy chodząc po dachu wieżowca stwarzali zagrożenie dla swego życia i zdrowia. Przekazano do dalszych czynności KPP.

W  dniu 1.07.2012 na ul. 1 Maja ujęto Adama S., który dokonał zaboru mienia. Przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W dniu 1.07.2012 na ul. Jedności Robotniczej ujęto Piotra S., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniach 30.06.2012-1.07.2012 na terenie OSiR-u przy ul. Jodłowskiego zabezpieczano przebieg Targów Gospodarczych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 56 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 19 dotyczyło m.in.: zagrożenia w ruchu drogowym, nieobyczajnego wybryku, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-07-02 14:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135434
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51