Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(09.07.2012-15.07.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 12.07.2012  na ul. św. Jana ujęto Piotra W., Tomasza B. oraz Jarosława M., którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 12.07.2012 na ul. Spokojnej ujęto  Adriana K. oraz Dominika M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 14.07.2012 na ul. Ossowskiego ujęto Andrzeja S. oraz Przemysława B., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 14.07.2012 na ul. Waryńskiego ujęto Roberta R. oraz Krzysztofa L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 14.07.2012  na ul. Radziejowskiej ujęto Przemysława Ch., który  podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

W dniu 14.07.2012  na ul. Kanałowej ujęto Mateusza K., Damiana W. oraz Patryka Z. którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 14.07.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Jarosława P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.  

Ponadto:

W dniu 09.07.2012 w rejonie dworca PKP przy pl. Piłsudskiego ujęto Tomasza Cz., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego, dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 14.07.2012 na ul. 16 Stycznia ujęto Kamila K., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Spokojnej, Kasztanowej, Choińskiego, Środkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia. 

W dniu 15.07.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu.  

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową udzielając 5 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych,   16 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 17 dotyczyło m.in.: zagrożenia w ruchu drogowym, zaboru mienia, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-07-25 07:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51