Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(16.07.2012-22.07.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 17.07.2012  na ul. Mostowej ujęto Tomasza M. oraz Krzysztofa M., którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 19.07.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Kamila G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.  

Ponadto:

W dniu 20.07.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Roberta Ł., który umyślnie wprowadził w błąd, co  do swojej tożsamości interweniujących funkcjonariuszy S.M. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 21.07.2012 zabezpieczano miejsce wypadku drogowego rejonie skrzyżowania ulic Mireckiego/Narutowicza. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz policję.

W dniu 16.07.2012 na ul. Dalekiej ujęto Michała R., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Równoległej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dniu 22.07.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu.  

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W pięciu przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 1 mandat kary oraz udzielono 4 pouczeń.

Podczas pełnionych służb dokonano 27 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 50 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych, 14 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 9 dotyczyło m.in.: zagrożenia w ruchu drogowym,  uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-07-25 07:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51