Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(23.07.2012-29.07.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 46 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 24.07.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Paulinę L. oraz Joannę L., które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.07.2012 w al. Partyzantów ujęto Rafała Sz., który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

W dniu 27.07.2012 na ul. Legionów Polskich ujęto Adriana G. oraz Mariusza M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 27.07.2012 na ul. Legionów Polskich ujęto Marcina A., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 23.07.2012 na ul. Kilińskiego ujęto Elżbietę Sz., która znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuściła się nieobyczajnego wybryku. Na w/w został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dniu 25.07.2012 na ul. Wysockiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 29.07.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu. 

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia. 

W ośmiu przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 2 mandaty karne oraz udzielono 6 pouczeń.

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Wawelskiej i Chocimskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Współpracowano z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową udzielając 1 asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 14 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in. zaboru mienia, zagrożenia w ruchu drogowym, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-08-02 12:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139047
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51