Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(30.07.2012-05.08.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 30 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 30.07.2012 na terenie Parku Dittricha ujęto Krzysztofa Ł., oraz Rafała P. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 04.08.2012  na 1 Maja 50 ujęto Daniela W., oraz Bartłomieja W.,  spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 01.08.2012 na ul. Kościuszki w/z z popełnionymi wykroczeniami tj. wtargnięciem wprost przed nadjeżdżający pojazd oraz używaniem słów uznanych powszechnie za nieprzyzwoite, ujęto Piotra G., na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W tym samym dniu na ul. Limanowskiego, w/z z zaśmieceniem miejsca publicznego ujęto Bartłomieja K., na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 03.08.2012 na ul. Kościuszki nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego na Elżbietę W., która będąc właścicielem psa nie poddała go obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie, w/w została również pouczona w/z z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

W dniu 05.08.2012, w/z ze zgłoszeniem mieszkańców, na ul. Limanowskiego 13 C ujęto Piotra L., Łukasza S., Dominika P. oraz Przemysława Ż. Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych w/z z zakłócaniem spokoju, porządku publicznego oraz ciszy nocnej.

Podejmowano czynności w stosunku do osób kierujących  rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Udzielono pouczeń.

Podjęto również czynności w stosunku do osób przechodzących przez torowisko w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Udzielono pouczeń.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Dębowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Podczas pełnionych służb dokonano 24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu, a 11 dotyczyło m.in. wylewania zanieczyszczeń na trawnik; zanieczyszczonego terenu Ogródka Jordanowskiego; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; mężczyzny siedzącego na wysepce na skrzyżowania; zaśmiecania trawnika; przekrzywionej tabliczki na znaku drogowym; bójki osób.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-08-10 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51