Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(20.08.2012-26.08.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 20.08.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Karola N., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 20.08.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Krzysztofa S. oraz Huberta K. którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 24.08.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Piotra M., którzy spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 23.08.2012 na ul. Narutowicza funkcjonariusze S.M. podjęli interwencje w stosunku do Pawła W. oraz Adama K., zakłócających spokój i porządek publiczny.

W dniu 23.08.2012 w al. Partyzantów wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebujące pomocy medycznej.

W dniu 26.08.2012 zabezpieczano przebieg koncertu odbywającego się w „Resursie”. 

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono  pouczeń.

W dniu 25.08.2012 na ul. 1 Maja nałożono mandat karny na Pawła K., który umyślnie wprowadzał w błąd funkcjonariusza, co do swojej tożsamości.  

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Próchnika, ul. Olszowej, ul. Borówkowej, oraz ul. Malinowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dniu 23.08.2012 współpracowano z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową udzielając 2 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 24.08.2012 na ul. Doczekała współpracowano z pracownikami MOPS-u.

Podczas pełnionych służb dokonano 56 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 12 dotyczyło m.in. zagrożenia w ruchu drogowym, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-08-29 07:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135342
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51