Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(27.08.2012-02.09.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 31.08.2012 na ul. Struga ujęto Marcina S., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 31.08.2012 na ul. Skrowaczewskiego  ujęto Piotra D. oraz Roberta O. którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 1.09.2012 na ul. Legionów Polskich ujęto Piotra Sz., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 1.09.2012 na ul. Narutowicza ujęto Piotra J. oraz Krzysztofa S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 31.08.2012 na ul. Kpt. Pałaca ujęto Roberta O., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W sześciu przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono  pouczeń.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń.    

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Twardowskiego oraz ul. Marcowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 67 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in. zagrożenia w ruchu drogowym, chuligańskich wybryków, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-09-06 07:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139016
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51