Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(03.09.2012-16.09.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 139 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 03.09.2012 na ul. Wittenberga ujęto Karola K. oraz Pawła Ch., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 11.09.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Adriana G. i Roberta S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym oraz używali słów nieprzyzwoitych.

W dniu 13.09.2012 na ul. Kościuszki ujęto Łukasza L., Łukasza W. oraz Mariusza G., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 15.09.2012 na ul. Okrzei ujęto Norberta K., Kacpra Z. oraz Adama Ch., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 08.09.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Jarosława M., który zakłócał spokój i porządek publiczny. Sprawcę ukarano mandatem.

W dniu 13.09.2012 na ul. Farbiarskiej ujęto Łukasza Z., który spalał odpady. Na w/w nałożono mandat karny.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono  pouczenia.

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Olsztyńskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W pięciu przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono pouczeń.

Podejmowano działania w stosunku do osób kierujących rowerami po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia. W wyniku tych działań nałożono 2 mandaty karne oraz udzielono 6 pouczeń.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 86 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 15 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyło m.in. bójki mężczyzn, chuligańskiego wybryku, niszczenia mienia, nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-09-24 13:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51