Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(17.09.2012-23.09.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 79 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 17.09.2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Pawła T., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 17.09.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Jakuba W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 20.09.2012 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Oskara G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 23.09.2012 na ul. 1 Maja ujęto Jarosława Z. oraz Rafała D., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 17.09.2012 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 21.09.2012 w godzinach nocnych na ul. Krótkiej operator monitoringu zauważył trzech podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Istniało podejrzenie, że w/w dokonują włamania do sklepu wędkarskiego. Na miejsce zdarzenia podesłano patrol tzw. mieszany: policjant i strażnik miejski. W międzyczasie został również zadysponowany inny patrol policyjny. Na miejscu potwierdzono fakt dokonania włamania i kradzieży sprzętu wędkarskiego. W trakcie podjętych działań został zatrzymany jeden z mężczyzn. Zabezpieczono nagrany materiał w celu prowadzenia dalszych czynności przez funkcjonariuszy policji.

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Horodyńskiego, Waligóry, Bema. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych,  12 spożywania alkoholu w miejscu publicznym,  a 14 dotyczyło m.in. włamania, zaboru mienia, nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-10-03 10:32
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-03 11:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135388
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51