Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(1.10.2012-7.10.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 1.10.2012 na ul. A. Krajowej ujęto Piotra K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 4.10.2012 na ul. Legionów Polskich ujęto Dariusza M. oraz Huberta S. którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 5.10.2012 na ul. Narutowicza ujęto Michała D., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 6.10.2012 na pl. Jana Pawła II ujęto Pawła B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym oraz dopuścił się nieobyczajnego wybryku.

W dniu 7.10.2012 na ul. Kościuszki ujęto Patryka L., Marcina Sz. oraz Jarosława M., którzy podjęli próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono  pouczenia.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń.    

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Rzecznej, Dalekiej oraz Wiatracznej.

W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 38 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 9 dotyczyło m.in. zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-10-09 08:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139038
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51