Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(15.10.2012-21.10.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.10.2012  na pl. Piłsudskiego ujęto Adama G., Dawida Ł. oraz jednego nieletniego, którzy  spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w osoby pełnoletnie nałożono mandaty karne, nieletni został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto:

W dniu 15.10.2012 na pl. Piłsudskiego ujęto Dominikę S., która zanieczyściła miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 15.10.2012 na ul. P.O.W. ujęto Piotra B. oraz Pawła R., którzy używali słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 18.10.2012 na ul. Ossowskiego zatrzymano Norberta W. kierującego rowerem po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono mandat karny.

W dniu 18.10.2012 w godzinach późnowieczornych na ul. Żeromskiego operator monitoringu zauważył mężczyznę, który zatrzymał się przy jednym z zaparkowanych samochodów i zaczął w nim wybijać szyby, po czym szybko oddalił się z w/w miejsca. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol S.M., który przy współpracy z operatorem monitoringu ujął sprawcę uszkodzenia mienia- Artura J. W/w został przekazany funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 19.10.2012 operator monitoringu na skrzyżowaniu ulic Narutowicza/Mireckiego zauważył kolizję z udziałem rowerzysty. Na miejsce zdarzenia skierowano patrol Straży Miejskiej, który udzielił rowerzyście pierwszej pomocy oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przybycia patrolu policji. Została również wezwana karetka Pogotowia Ratunkowego, w celu udzielenia dalszej pomocy osobie poszkodowanej.

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W czterech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono trzech pouczeń.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.     

Przeprowadzono  kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Gdańskiej.

W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 33 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 33 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu, a 13 dotyczyło m.in. niszczenia mienia, zagrożenia w ruchu drogowym,  uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-10-22 15:32
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-22 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135416
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51