Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(29.10.2012-04.11.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 21 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 3.11.2012 na ul. Kościuszki ujęto Jarosława M., Marcina Sz., Dominika Sz. oraz Norberta L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono dwa mandaty karne.

Ponadto:

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 2 asyst administratorom nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach.

W dniu 30.10.2012 na ul. Jasnej wzywano Pogotowie Ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 31.10.2012 współpracowano ze Strażą Leśną przeprowadzając kontrolę legalności sprzedaży świerku na Targowisku Miejskim oraz w rejonie cmentarza.

W dniach 30.10.2012-4.11.2012 szczególną pieczą objęto rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające.

Podczas działań podejmowanych w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych dyscyplinowano kierujących pojazdami do zachowań zgodnych z obowiązującym oznakowaniem, czuwano również na prawidłowym prowadzeniem handlu.

Natomiast w późniejszym czasie skoncentrowano się na zachowaniu osób odwiedzających cmentarz.

Nie odnotowano przypadków niestosowania się do obowiązujących przepisów.

Podczas pełnionych służb dokonano 22 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 17 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 8 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu, a 6 dotyczyło m.in. zagrożenia w ruchu drogowym, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-11-06 08:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135418
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51