Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(19.11.2012-25.11.2012)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 108 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.11.2012 na terenie Pl. Jana Pawła II ujęto Sebastiana G., Krystiana S. oraz Emanuela W. spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz dopuszczających się nieobyczajnego wybryku.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 22.11.2012 w ramach współpracy z KPP Żyrardów, operatorzy systemu monitoringu miejskiego, ujawnili podejrzany pojazd, którym mogli poruszać się, sprawcy kradzieży na tak zwaną ,,wyrwę”, o lokalizacji i przemieszczaniu się w/w pojazdu, powiadomiono dyżurnego KPP. W wyniku podjętych działań przez funkcjonariuszy Policji, okazało się, iż podejrzenie było trafne, a sprawcy zostali ujęci.

W dniu 24.11.2012 na ul. Narutowicza, ujęto Michała B,. Artura R. oraz Jakuba B. zaśmiecających miejsce publiczne, na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 24.11.2012 na ul. Narutowicza, w/z z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ujęto Kamila P., na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego oraz zobligowano do usunięcia rozwieszonych ogłoszeń.

W tym samym dniu na ul. 1Maja 25 ujęto Dariusza O. który będąc pod wpływem alkoholu dopuścił się chuligańskiego wybryku, wybijając szybę w witrynie sklepowej. Osobę ujętą przekazano do dalszych czynności, funkcjonariuszom KPP Żyrardów.

W dniu 20.11.2012 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie w ramach pomocy dla osób bezdomnych, przewieźli potrzebującego mężczyznę do Domu Spokojnej Starości -

,, Markot Dar Serca”.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

W dniu 21.11.2012 na terenie Targowiska Miejskiego przeprowadzono kontrolę legalizacji wag i odważników, w wyniku kontroli nałożono jeden mandat karny.

W dniu 22.11.2012 na ul. Kościuszki udzielono asysty pracownikom MOPS i PGM.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy  ul. Akacjowej, Reja, Chrobrego oraz Lelewela. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu.

Podczas pełnionych służb dokonano 44 legitymowań  w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 38 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych (w tym 2 kolizje pojazdów i potrącenie rowerzysty), 4 spożywania alkoholu, a 8 dotyczyło m.in. ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym; zaobserwowanie pojazdu którym poruszali się mężczyźni podejrzewani o ,,wyrwy” torebek; wózka z supermarketu pozostawionego na jezdni; podejrzanego zachowania mężczyzny; nieobyczajnego wybryku; bójki; zagrożenia w ruchu drogowym spowodowanego, przez mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-11-28 08:36
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-29 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135292
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51