Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(17.12.2012-30.12.2012)

 

W minionym dwutygodniu okresie czasu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 62 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 21.12.2012 na ul. Kacperskiej ujęto Krystiana Cz., Huberta P., Przemysława W. oraz Patryka K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 17.12.2012 na ul. Mickiewicza  wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 20.12.2012 współpracując ze Straż Leśną oraz Policją przeprowadziliśmy kontrolę legalności sprzedaży choinek na terenie miasta.

W dniu 20.12.2012 z ul. Mireckiego odholowano na parking strzeżony pojazd marki Volkswagen Golf, który stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Kierujący oprócz grzywny w postaci mandatu karnego poniesie koszty odholowania i parkingu.

W dniu 23.12.2012 z ul. Moniuszki odholowano na parking strzeżony pojazd marki Daewoo Lanos, który blokował wjazd. Kierujący oprócz grzywny w postaci mandatu karnego poniesie koszty odholowania i parkingu.

W dniach 27-28.12.2012 współpracując z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziliśmy kontrolę pod kątem spełnienia ustawowych wymogów przy sprzedaży materiałów pirotechnicznych.

W dniu 28.12.2012 z al. Partyzantów odholowano na parking strzeżony samochód marki Opel, którego stan wskazywał na to, że nie jest używany.

W dniu 28.12.2012 na ul. Limanowskiego ujęto Tomasza Cz., który uszkadzał urządzenia przeznaczone do użytku publicznego. Na w/w nałożono mandat karny.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzając jedną kontrolę z administratorom nieruchomości.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Leśnej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 26 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 11 dotyczyło m.in. zagrożenia w ruchu drogowym, nieobyczajnych wybryków, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-01-03 08:22
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-03 10:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51