Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(14.01.2013-20.01.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 32 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 15.01.2013 na ul. Dittricha ujęto Mirosława W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na w/w nałożono mandat karny.

Ponadto:

W dniu 14.01.2013 w Parku Miejskim Przy ul. Dittricha operator monitoringu zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Podczas podjętej obserwacji zauważono, że w/w zaczyna uszkadzać kosze na śmieci. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol Straży Miejskiej ujął sprawcę, którym okazał się Konrad K. W związku z uszkodzeniem mienia oraz jego kradzieżą sprawcę przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

W dniu 15.01.2013 z ul. Żabiej odholowano samochód marki Fiat Ciquecento, którego stan wskazywał, na to, że nie jest używany.

W dniach 15 - 16.01.2013 na ul. Pięknej, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bratniej, ul. Ossowskiego, ul. Wysockiego oraz ul. Słowackiego przeprowadzono szczegółową kontrolę realizacji obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości. W stosunku do właścicieli/użytkowników nieruchomości nie realizujących w/w obowiązku zostały podjęte dalsze czynności.

W dniu 17.01.2013 na ul. Limanowskiego udzielono pomocy osobie bezdomnej zapewniając możliwość noclegu.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 22 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 7 dotyczyło m.in. uszkodzenia mienia, kradzieży, nieobyczajnych wybryków, zagrożenia w ruchu drogowym, chuligańskich wybryków, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-01-21 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135359
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51