Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(11.02.2013-17.02.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 65 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 12.02.2013 na terenie parku miejskiego przy ul. Dittricha ujęto Katarzynę M. spożywającą alkohol w miejscu publicznym.

W tym samym dniu na Łukasińskiego ujęto Norberta K. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 11.02.2013 na ul. Leszno, wyciągnięto konsekwencje prawne wobec właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia dopuszczając do pokąsania człowieka a także nie dopełnił obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie, na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 13.02.2013 na ul. I. Przybysz, wyciągnięto konsekwencje prawne wobec właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia dopuszczając do pokąsania człowieka, na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 13.02.2013 do siedziby Straży Miejskiej zgłosił się bezdomny, zwracając się z prośbą o udzielenie pomocy, w/z z stwierdzonym złym stanem zdrowia mężczyzny, wezwano karetkę pogotowia, w/w został hospitalizowany.

W nocy z 16/17.02.2013 na ul. POW, w/z z zaistniałym incydentem z użyciem niebezpiecznego narzędzia, udzielono wsparcia funkcjonariuszom KPP Żyrardów a także zabezpieczano miejsce przestępstwa.

Przeprowadzono wyrywkową kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Moniuszki (na odcinku od ul. Środkowej do Spacerowej).W trakcie kontroli nałożono jedną grzywnę w postaci mandatu karnego za brak udokumentowania wywozów nieczystości stałych, w stosunku do innych winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu

W minionym tygodniu funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu, a 11 dotyczyło m.in.: ogłoszenia w płatnej strefie bez zgody administratora; podejrzanego zachowania mężczyzny przy zaparkowanych pojazdach; ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych (drzewa, słupy energetyczne).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-02-20 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51