Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(25.02.2013-03.03.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 1.03.2013 na ul. Kościuszki ujęto Romana S., Pawła  K. oraz Piotra A., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 2.03.2013 na ul. 1 Maja ujęto Damiana Ch., Michała B. oraz Weronikę F., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 2.03.2013 na ul. Mostowej ujęto Roberta K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 26.02.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Karinę K. oraz Marka B., którzy używali słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na sprawców nałożono mandaty karne.

W dniu 26.02.2013 na ul. Kościelnej ujęto Piotra C., który zakłócał spokój i porządek publiczny w stanie po użyciu alkoholu. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 26.02.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Leszka B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 27.02.2013 na ul. Kościuszki ujęto cztery osoby nieletnie, które umieszczały rysunki na ścianie budynku. Przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

W dniu 28.02.2013 z ul. Struga odholowano samochód marki Daewoo Tico, którego stan wskazywał, na to, że nie jest używany.

W dniu 2.03.2013 na ul. F. de Girarda ujęto Mateusza P., który zakłócał spokój i porządek publiczny w stanie po użyciu alkoholu. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 1 pouczenia.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Olszowej.

W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 69 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 68 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 25 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, chuligańskich wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-03-05 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51