Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(4.03.2013-10.03.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 85 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 4.03.2013 na ul. Narutowicza ujęto Dariusza O., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 5.03.2013 na ul. Waryńskiego  ujęto Artura R. oraz Anetę F., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 9.03.2013 na ul. 1 Maja ujęto Łukasza W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 7.03.2013 na ul. Chopina współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając 1 asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanym budynku.

W dniu 9.03.2013 na ul. Sienkiewicza ujęto Jarosława M., który zakłócał spokój i porządek publiczny w stanie po użyciu alkoholu. Na w/w została nałożona grzywna w postaci mandatu karnego.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 2 mandaty karne.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu oraz nie posiadali aktualnych szczepień zwierząt. Nałożono mandaty karne.

Przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na części posesji  przy ul. Pomorskiej.

W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 48 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in. uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, chuligańskich wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-03-19 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139061
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51