Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(18.03.2013-24.03.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  93 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.03.2013 na ul. Limanowskiego ujęto Tomasza R. oraz Huberta W.,  którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Tomasz R. w tym samym miejscu i czasie zakłócił również spokój i porządek publiczny.

Na w/w zostaną skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

Ponadto:

W dniu 18.03.2013 w związku z otrzymanym zgłoszeniem od zaniepokojonych sąsiadów, na ul. Ks. Brzóski podjęto działania zmierzające do ustalenia przyczyny nieobecności jednego z mieszkańców budynku. W trakcie podjętych czynności okazało się, że w/w osoba przebywa w mieszkaniu  i potrzebuje pomocy lekarskiej. Przy udziale Państwowej Straży Pożarnej udało dostać się do zamkniętego lokalu i udzielić pomocy. Wezwana na miejsce załoga karetki Pogotowia Ratunkowego, zabrała mieszkańca do szpitala. Na pochwałę zasługuje tu czujność i  troska sąsiadów, którzy najprawdopodobniej przyczynili się do uratowania życia swojego sąsiada.

W dniu 19.03.2013 na ul. Limanowskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 20.03.2013 w szkole nr 5 przy ul. Środkowej  funkcjonariusze Straży Miejskiej  przeprowadzili zajęcia dla dzieci w/w placówki. Tematem szkolenia było „Bezpieczeństwo w sieci”.

W dniu 22.03.2013 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczono przebieg Drogi Krzyżowej w parafii pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego.

W dniach 22-24.03.2013 zabezpieczano przebieg „Międzynarodowego Turnieju Koszykówki” odbywającego się w hali OSiR-u, przy ul. Jodłowskiego.

W dniu 24.03.2013 z ul. Mireckiego odholowano na parking, samochód marki Renault parkujący na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 500 zł. Kierujący został również obciążony kosztami holowania i parkingu strzeżonego.

W siedmiu przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 4 mandaty karne oraz udzielono 3 pouczeń.

 W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu oraz nie posiadali aktualnych szczepień zwierząt. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 1 pouczenia.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 29 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 78 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 61 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in. bójek, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-03-26 08:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135380
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51