Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(8.04.2013-14.04.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 165 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.04.2013 na ul. Jasnej ujęto Marcina Ch., który spożywał alkohol w miejscu publicznym oraz używał słów nieprzyzwoitych.

W dniu 14.04.2013 na ul. Mireckiego ujęto Krzysztofa K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym, dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz zanieczyścił miejsce publiczne.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 10.04.2013 na ul. Waryńskiego ujęto Jarosława S., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz zakłócał spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniach 10- 12.04.2013 w rejonach Zespołów Szkół nr 1 i nr 7 prowadzono działania z zakresu ruchu drogowego. Dyscyplinowano kierujących nie stosujących się do znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego.

W trzech przypadkach podejmowano interwencje w stosunku do kierujących rowerami, poruszających się po zmierzchu bez wymaganego oświetlenia. Udzielono pouczeń.

W czterech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 3 pouczeń.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela  psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 39 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in. uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, żebractwa, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-04-16 11:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-08 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135419
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51