Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

 

(22.04.2013-28.04.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 106 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 23.04.2013 na ul. Żeromskiego ujęto Patryka P. oraz Krzysztofa C., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 23.04.2013 na Placu Jana Pawła II ujęto Pawła P. oraz Daniela K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.04.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Arkadiusza K. oraz Damiana R., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.04.2013 na ul. Mireckiego ujęto Romana K. oraz Piotra K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.04.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Tomasza L., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.04.2013 na ul. Mostowej ujęto Tomasza K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.04.2013 na ul. Mostowej ujęto Kamila O., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.04.2013 na ul. Sikorskiego ujęto Patryka Z., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 26.04.2013 na ul. Narutowicza ujęto Łukasza W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 27.04.2013 na ul. Sikorskiego ujęto Daniela W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 27.04.2013 na ul. Wittenberga ujęto Sławomira N., Nikolę K. oraz Karola L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 28.04.2013 na ul. Środkowej ujęto Krzysztofa M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 22.04.2013 na ul. Kościuszki współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej udzielając pracownikowi asysty przy wykonywanych czynnościach.

W dniu 22.04.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Michała Sz., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku znajdując się w stanie upojenia alkoholowego. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 26.04.2013 na ul. Mostowej ujęto Andrzeja H., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny.

W dniu 26.04.2013 na ul. Narutowicza ujęto Tomasza L., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 40 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych, 12 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 21 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, bójki, zanieczyszczonych terenów publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-04-29
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-04-29 15:26
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-08 08:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51