Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(13.05.2013-19.05.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  62 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.05.2013 na ul. 1 Maja ujęto Zygmunta M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 15.05.2013 na ul. Kościuszki ujęto Łukasza M. oraz Przemysława O., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 15.05.2013 na ul. Mickiewicza ujęto Tomasza B. oraz Tadeusza Cz., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 14.05.2013 na ul. Dalekiej na właściciela psa nałożono mandat karny za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 14.05.2013 z ul. Okrzei w związku z blokowaniem wjazdu na posesję odholowano na parking strzeżony pojazd marki Ford. Kierujący oprócz kary grzywny poniesie również koszty odholowania pojazdu i parkingu strzeżonego.

W dniu 15.05.2013 współpracując z Powiatowym Inspektorem nadzoru budowlanego oraz przy udziale administratora obiektów, przeprowadzono pierwszy etap kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw.

W dniu 15.05.2013 na ul. Mickiewicza ujęto Tomasza B. oraz Tadeusza Cz., którzy zanieczyścili miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandaty karne.

W dniu 16.05.2013 na ul. Żeromskiego ujęto Krzysztofa S., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono karę grzywny.

W dniu 17.05.2013 współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej udzielając asysty podczas wykonywanych czynności.

W dniu 18.05.2013 na ul. Wyszyńskiego zabezpieczano miejsce uszkodzenia linii energetycznej. Oznaczono miejsce zwisającego przewodu znajdującego się pod napięciem i uniemożliwiono dostęp osób postronnych

W dniu 18.05.2013 na ul. Okulickiego zabezpieczano działania Straży Pożarnej przy gaszeniu pożaru.

W dniach 17.05.2013-19.05.2013 zabezpieczano przebieg turnieju koszykarskiego na hali OSiR-u przy ul. Jodłowskiego.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 52 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in. bójki, nieobyczajnych wybryków, zanieczyszczonych terenów publicznych, uszkodzonych urządzeń, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-05-20
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-05-20 14:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-20 14:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51