Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(10.06.2013-16.06.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 11.06.2013 na ul. Nowy Świat ujęto Natalię G., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 12.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha  ujęto Adriana A. oraz Michała M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 12.06.2013 na ul. Mostowej ujęto Dominika B. oraz Konrada J., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 15.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha  ujęto Magdalenę P. oraz Piotra P., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 15.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Agnieszkę Z. która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 16.06.2013 na pl. Piłsudskiego ujęto Mateusza K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 12.06.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach przy ul. Mickiewicza.

W dniu 14.06.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto dwóch nieletnich, którzy nie realizowali obowiązku szkolnego. W/w dowieziono do szkoły.

W dniu 15.06.2013 na ul. 1 Maja ujęto Huberta K., który zaśmiecił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 16.06.2013 na ul Izy Zielińskiej ujęto Tomasza H. oraz Tomasza L., którzy znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócili spokój i porządek publiczny. Sprawców ukarano mandatami karnymi.

W dniu 16.06.2013 na ul Nowy Świat ujęto Kamila P., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 16.06.2013 na pl. Piłsudskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 16.06.2013 na ul. Ziołowej osobie potrzebującej udzielono I pomocy przedmedycznej.

W trzech przypadkach współpracowano z pracownikami Urzędu Miasta przeprowadzając kontrole.

W trzech przypadkach zabezpieczano działania Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 15-16.06.2013  zabezpieczano przebieg Targów Budowlanych przy ul. Nowy Świat.

W ośmiu przypadkach podejmowano działania w stosunku do osób prowadzących działalność handlową w miejscach nie przeznaczonych do prowadzenia handlu.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczeń.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. W dwóch przypadkach udzielono pouczeń w jednym został nałożony mandat karny.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 60 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 33 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 5 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, zakłócania spokoju i porządku publicznego, zanieczyszczania miejsc publicznych, bójki, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-06-17
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-06-17 14:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-17 14:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51