Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(17.06.2013-23.06.2013)                

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 35 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 21.06.2013 na ul. Sikorskiego ujęto Roberta K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 23.06.2013 na ul. Mireckiego ujęto Martynę S., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 23.06.2013 na ul. Limanowskiego  ujęto  Dariusza K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 18.06.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki.

W dniu 20.06.2013 z ul. Sosabowskiego odholowano na parking strzeżony samochód, bez tablic rejestracyjnych oraz którego stan wskazywał na to, że był nieużywany.

W dniu 20.06.2013 na ul. Limanowskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 21.06.2013 w związku z ulewnymi opadami deszczu zabezpieczano okresowo miejsca lokalnych podtopień oraz miejsca w których przewróciły się drzewa - ul. Limanowskiego, ul. Mireckiego, ul. Kościuszki, ul. 11 Listopada, 1 Maja.

W dniu 22.06.2013 zabezpieczano przebieg festynu, zorganizowanego na terenie Eko-Parku przy ul. Skrowaczewskiego.

W dniu 22.06.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Kamila J., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę nałożono mandat karny.

W dniu 22.06.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Jakuba W., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę nałożono mandat karny.

W dniu 22.06.2013 na ul. 1 Maja ujęto Michała P., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.

W dniu 23.06.2013 2012 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu.

W jednnym przypadku współpracowano z pracownikami Urzędu Miasta przeprowadzając kontrolę.

W jednym przypadku zabezpieczano działania Państwowej Straży Pożarnej.

Przeprowadzono  kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Korczaka. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczeń.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 58 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 30 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 4 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in. bójek, nieobyczajnych wybryków, zanieczyszczania miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-06-24
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-06-24 13:43
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 14:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135360
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51