Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(24.06.2013-30.06.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 36 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 24.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Marka P. oraz Elżbietę D., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 25.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Jacka O. oraz Roberta P., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 24.06.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty administratorowi nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach przy ul. Farbiarskiej.

W dniu 25.06.2013 na ul. Dittricha ujęto Roberta P., który był poszukiwany przez policję. Przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

W dniu 26.06.2013 w rejonie ulic Opolskiej/Kanałowej funkcjonariusze S.M. brali udział w działaniach mających na celu zminimalizowanie skutków opadów atmosferycznych i związanego z tym zwiększonego poziomu wód w rzekach: Pisi Gągolinie i Okrzeszy.

W związku z powyższym został wykonany wał z worków z piaskiem. (zdjęcie nr 1 i 2).

W dniu 28.06.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Adama K, który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Sprawcę ukarano mandatem karnym.

W dniu 29.06.2013 na ul 1 Maja ujęto Konrada W. oraz Sebastiana M., którzy znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócili spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandaty karne.

W dniu 29.06.2013 na ul. Wittenberga zabezpieczano przebieg „Pikniku Rodzinnego”.

W dniu 30.06.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat karny.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 1 pouczenia.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 55 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 12 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-07-01
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-07-01 14:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135370
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51