Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(8.07.2013-14.07.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 29 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 12.07.2013 na ul. Waryńskiego ujęto Tomasza M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 12.07.2013 na ul. Sikorskiego ujęto Jarosława W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 13.07.2013 na ul. 1 Maja ujęto Andrzeja G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 8.07.2013 na ul. Kasztanowej ujęto Czesława M., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 9.07.2013 na ul. Legionów Polskich na Marzenę K., nałożono mandat karny za prowadzenie działalności handlowej w miejscu do tego nie przeznaczonym.
 • W dniu 9.07.2013 wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej na ul. Jasnej.
 • W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń.
 • W dniu 12.07.2013 na ul. Sikorskiego ujęto Grzegorza M., który zakłócał spokój i porządek publiczny znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.
 • W dniu 12.07.2013 na ul. Okrzei na Simonę L., nałożono mandat karny za prowadzenie działalności handlowej w miejscu do tego nie przeznaczonym.
 • W dniu 13.07.2013 na ul. Jaktorowskiej współpracując z policją zabezpieczano miejsce wypadku drogowego.
 • W dniu 13.07.2013 na ul. Narutowicza ujęto Kamila P., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.
 • W jednym przypadku podjęto interwencje w stosunku do kierującego rowerem, poruszającego się po zmierzchu bez wymaganego oświetlenia. Nałożono mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 44 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 41 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, chuligańskich wybryków, bójek, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-07-15
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-07-15 14:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-15 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135394
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51