Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(15.07.2013-21.07.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 23 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 17.07.2013 na ul. Mireckiego ujęto Daniela Z., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 20.07.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Bernarda Ł., Kamila S., oraz Piotra S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 17.07.2013 z ul. Cichej odholowano na parking strzeżony samochód, którego stan wskazywał na to, że był nieużywany.
 • W dniach 17 i 18.07.2013 współpracowano z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej przeprowadzając wspólne kontrole.
 • W dniu 17.07.2013 na ul. Mireckiego ujęto Daniela Z. oraz nieletniego, którzy uszkodzili ogrodzenie Zespołu Szkół nr 6. Na osobę pełnoletnią nałożono mandat karny. W stosunku do nieletniego dalsze czynności prowadzi KPP Żyrardów.
 • W dniach 19 oraz 20.07.2013 wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej na ul. Łukasińskiego oraz ul. Waryńskiego.
 • W dniu 20.07.2013 na ul. Mostowej ujęto Piotra G., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na sprawcę nałożono mandat karny.
 • W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono mandaty karne.
 • W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

Podczas pełnionych służb dokonano 48 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in. usiłowania kradzieży pojazdu, chuligańskich wybryków, aktów wandalizmu, bójek, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-07-22
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-07-23 08:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-23 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139043
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51