Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(22.07.2013-28.07.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 23.07.2013 na ul. Mostowej ujęto Bartosza W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 24.07.2013 na pl. Piłsudskiego dwukrotnie ujęto Andrzeja L., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 24.07.2013 na ul. Żeromskiego ujęto Bogusława W. oraz Andrzeja L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 27.07.2013 na ul. Żeromskiego ujęto Piotra M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 22.07.2013 na Targowisku Miejskim, na jednym ze stoisk stwierdzono używanie wagi bez ważnych cech legalizacji. Osobę handlującą ukarano mandatem karnym.
 • W dniu 22.07.2013 na ul. Legionów Polskich ujęto Grzegorza C., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.
 • W dniach 23 i 24.07.2013 współpracowano z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej przeprowadzając wspólne kontrole.
 • W dniu 24.07.2013 na pl. Piłsudskiego na Andrzeja L. nałożono mandat karny za palenie tytoniu w miejscu objętym zakazem.
 • W dniu 24.07.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Bożenę D., która znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuściła się nieobyczajnego wybryku. W/w osadzono do wytrzeźwienia oraz ukarano mandatem karnym.
 • W dniach 25 i 26.07.2013 na ul. Wittenberga przeprowadzono kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobligowano osoby odpowiedzialne do właściwej realizacji obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • W dniu 26.07.2013 na ul.Mostowej ujęto Liliannę K., która zanieczyściła miejsce publiczne. Na sprawczynię nałożono mandat karny.
 • W dniu 28.07.2013 wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej na ul. Kościuszki.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 1 pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 5 dotyczyło m.in. aktów wandalizmu, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-07-29
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-07-30 08:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-30 08:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135399
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51