Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(19.08.2013-25.08.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 23.08.2013 na ul. Kacperskiej ujęto Przemysława G., Kacpra T. oraz Rafała J., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 25.08.2013 na ul. Kacperskiej ujęto Kamila K. oraz Krzysztofa R.,  którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 25.08.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Katarzynę R., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 19.08.2013 na ul. Limanowskiego ujęto Damiana S. oraz Piotra S., którzy zanieczyścili miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandaty karne.
 • W dniach 20 i 21.08.2013 oraz współpracowano z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Gospodarki Lokalowej przeprowadzając wspólne kontrole.
 • W dniu 23.08.2013 na ul. Waryńskiego ujęto Macieja W., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 24.08.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Roberta C., który chuligańskim wybrykiem zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę nałożono mandat karny.
 • W dniu 25.08.2013 na ul. 16 Stycznia ujęto Marcina R., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w stanie upojenia alkoholowego. Na w/w nałożono mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Jedności Robotniczej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W dniu 25.08.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 6 dotyczyło m.in. chuligańskich wybryków, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych, zaśmieconych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-09-03 08:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 08:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51