Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(7.10.2013-13.10.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 94 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 8.10.2013 na ul. Wysockiego ujęto Aleksandra S. oraz Rafała B., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 8.10.2013 na ul. Legionów Polskich ujęto Damiana W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 9.10.2013 na ul. Mostowej ujęto Daniela M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 9.10.2013 na ul. Ossowskiego współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości.
 • W dniu 10.10.2013 na ul. Mireckiego ujęto Krzysztofa K. oraz Piotra S., którzy znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócali spokój i porządek publiczny. W/w ukarano mandatami.
 • W dniu 10.10.2013 na ul. Zwycięstwa przeprowadzono kontrolę pod kątem realizowania obowiązku utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.
 • W dniu 11.10.2013 na ul. Limanowskiego patrol Straży Miejskiej zabezpieczał miejsce kolizji drogowej.
 • W dniu11.10.2013 na ul. Poziomkowej współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez pracowników przedsiębiorstwa.
 • W dniu 11.10.2013 na ul. Legionów Polskich ujęto jednego nieletniego, którego po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano opiekunom.
 • W dniu 11.10.2013 na ul. 1 Maja ujęto Mateusza K., który znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny. W/w ukarano mandatem.
 • W dniu 11.10.2013 na ul. Chopina ujęto Radosława P., który znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Udzielono trzech pouczeń.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono jednego pouczenia.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 70 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 70 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 44 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in. bójki, chuligańskiego wybryku, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-10-14
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-10-14 14:40
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-14 15:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51